ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ 11 ಬಿ ದಾಖಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

Written by Ramlinganna

Updated on:

Download Form 11B in mobile : ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೌದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನಮೂನೆ 9, 11 ಎ ಹಾಗೂ 11 ಬಿ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Download Form 11B in mobile ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇ ಸ್ವತ್ತು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನುಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇ ಸ್ವತ್ತು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಈ

https://e-swathu.kar.nic.in/(S(2tbyijneoorgx2bbpqx5uvus))/Issue0fForm9/Frm_PublicSearchForm9.aspx

ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಆಸ್ತಿಗಳ ಶೋಧನೆ ಪೇಜ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು Form 11B ಆಯ್ಕೆ ಮಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. All ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ  Search ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇ ಸ್ವತ್ತಿನಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐಡಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್, ಹಾಗೂ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 11 ಬಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿರುವುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಫಾರ್ಮ 11 ಬಿ ಪ್ರತಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇ ಸ್ವತ್ತು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಆಸ್ತಿಯ 11 ಬಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು  ಈ

https://e-swathu.kar.nic.in/(S(kkgu5135yk5a32uulrrhuypv))/Issue0fForm9/Frm_PublicSearchForm9.aspx

ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಓಪನ್ ಆಗುವ ಇ ಸ್ವತ್ತು ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ  Form 11 B ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ Printed Forms ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಫಾರ್ಮ್ 11 ಬಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿರುವ ಡಾಕುಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಫಾರ್ಮ್ 11 ಬಿ ಪೇಜ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಏನಿದು ಇ ಸ್ವತ್ತು?

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮೂನೆ 9 ಮತ್ತು 11 ಇ ನ್ನು ಇ ಸ್ವತ್ತುತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ PM kisan ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ರೈತರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಇ ಸ್ವತ್ತು ಅಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ಇ ಸ್ವತ್ತಿನಡಿ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಮಾಲೀಕನ ವಿಳಾಸದ ಗುರುತಿನ ಪತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ತಿನ ನಿವೇಶನದ ನಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು. ಇರಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಡೀಡಿ ಕಾಪಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇರಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಡ ತೆರಿಗೆ ರಸೀದಿ ಇರಬೇಕು  ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲಿಕತ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.  ಚೆಕ್ಕು ಬಂದಿ ವಿವರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.  ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು.

ಇ ಸ್ವತ್ತು ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಏಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು?

ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇ ಸ್ವತ್ತು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರುವಾಗ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಇ ಸ್ವತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Leave a Comment